รีวิว Blood Money: Wasted Billions, Lost Lives, and Corporate Greed in Iraq

By | July 30, 2017
ทะเบียนออมทรัพย์ – โดยไกลที่ปลอดภัยที่สุดของเงินลงทุนเต็มอกและคุณมีอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณโลภ ธนาคารจ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะว่าคุณโปรดให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่สมบูรณ์เพราะว่าผู้ที่มีความสมปรารถนากับผลรวมเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่อธิบายโดยธนาคาร (ใกล้เคียงร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนทวีคูณ

การรวมเงินยืมของนักเรียนคือการผนวกของเงินให้สินเชื่อผู้เรียนหลายคนและจะทำเพื่อมัธยัสถ์เงินในดอกและเพื่อสวัสดิภาพของการล้างเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเกี่ยวกับการควบรวมการงานเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลที่คุณพึงประสงค์ในการปลงใจเช่นเดียวกับสิ่งให้มั่นอกมั่นใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนเรียนจบก่อนที่คุณจะปฏิบัติงานสำหรับสภาวการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปโอกาสหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้รับการวางเงินแม้จะเป็นผลตอบแทนที่ดี จริงๆ แล้วมันอาจจะแหวกแนวกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเป็นจุดในที่สุดที่ต้องประหยัดปากกับการแปรเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณหรือเขยื้อน หนึ่งหรือสองตัวพิมพ์ผิดหรือเลว, แนวที่ไม่ดีของอีเมลและผู้ให้กู้สามารถทำให้คุณแบ่งในราคา คุณอาจเสียส่วนลดหรือจ่ายค่าพร่ำเพรื่อ เพราะเช่นนั้นจึงไม่รู้ของ กงสี ใด ๆ ที่มีอย่างจริงจังเพื่อปฏิบัติราชการร่วมกับเธอผ่านทางอีเมล์Blood Money: Wasted Billions, Lost Lives, and Corporate Greed in Iraq Description

It was supposed to be quick, easy, and cheap: the Bush administration promised American taxpayers that Iraqi oil revenues would pay for it all. But thousands of lives and billions of dollars later, the Iraqi reconstruction is an undeniable failure, overrun by staggering corruption, waste, and incompetence. In BLOOD MONEY, “top-flight
investigative reporter” (Mother Jones) T. Christian Miller reveals how the Bush administration failed to keep its promises and allowed a nation to tumble into chaos. Widely hailed as one of the most important books about the quagmire, BLOOD MONEY is essential reading for anyone who cares about the fate of Iraq, and about America’s place in the world.


Product Tag Blood Money: Wasted Billions, Lost Lives, and Corporate Greed in Iraq: Blood Money: Wasted Billions, Lost Lives, and Corporate Greed in Iraq,รีวิว , Review , Blood Money: Wasted Billions, Lost Lives, and Corporate Greed in Iraq