รีวิว The Rotten Heart of Europe: Dirty War for Europe’s Money

By | August 15, 2016
ต่อเรือรายรับด้วยสตางค์ไม่ได้เป็นเรื่องหวานคอแร้งมากถ้าคุณไม่ได้มีเป้าหมายทางการเงินที่ประจักษ์ในบริเวณ ความมุ่งหมายทางการเงินที่เข้มเเข็งและแจ่มกระจ่างบอกช่องทางคุณในการเลือกเฟ้นกลเม็ดที่เหมาะสมว่าในสุดท้ายนี้จะนำไปสู่​​การเติบโตในผลประโยชน์การออกทุนของคุณ เห็นได้ชัดว่าเงินที่ดูดดึงเงิน แต่การคะเนกาลเวลาและโดเมนของการให้ทุนมีบทบาทประธานมาก

การรวมเงินยืมของนักเรียนคือการรวมของเงินให้สินเชื่อนักเรียนหลายคนและจะทำเพื่อรัดเข็มขัดเงินในค่าตอบแทนและเพื่อความปลอดภัยของการชำระเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรฟังออกเกี่ยวกับการควบรวมกิจจานุกิจเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลที่คุณหมายในการตกลงใจทีแรกต่อไปง้างโพยที่มีแต้มต่ำสุดจะอยู่ธรรมดา ตลอดชีวิตของนักศึกษาของเขาซึ่งจะแจ๊ดขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้แก่จ่ายด้วยว่าการศึกษาของเขาทั้งหลาย แต่ละเหล่านี้จะแสดงเป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและต้นเงิน โดยรวมคุณปิดทะเบียนไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณวุฒิโบนัสสามารถอธิบายเป็นเรื่องเทพนิรมิตที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ตัวปัญหาเดียวก็คือว่าในการบำรุงรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินหลังจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความชักช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะเลือนThe Rotten Heart of Europe: Dirty War for Europe’s Money Description

‘TheBrussels Commission has just suspended its senior economist, BernardConnolly, for writing a book savaging the prospects for a commoncurrency. There are many who now believe he should be lauded as aprophet.’ Observer, Editorial, 1 October 1995‘Mr.Connolly’s longstanding proposition that the foisting of a commoncurrency upon so many disparate nations would end in ruin is getting amuch wider hearing…‘ New York Times, 17 November 2011When first published in 1995, The Rotten Heart of Europecaused outrage and delight – here was a Brussels insider, a senior EUeconomist, daring to talk openly about the likely pitfalls of Europeanmonetary union.BernardConnolly lost his job at the Commission, but his book was greeted as aprofound and persuasive expose of the would-be ‘monetary masters of theworld.’ His brave act of defiance became headline news – and his book amajor international bestseller.Ina substantial new introduction, Connolly returns to his propheticaccount of the double-talk surrounding the efforts of politicians,bankers and bureaucrats to force Europe into a crippling monetarystraitjacket. Hidden agendas are laid bare, skulduggery exposed andeconomic fallacies are skewered, producing a horrifying conclusion. No one who wants to understand the workings of the EU, past, present and future can afford to miss this enthralling and deeply disturbing book.


Product Tag The Rotten Heart of Europe: Dirty War for Europe’s Money: The Rotten Heart of Europe: Dirty War for Europe’s Money,แนะนำ , Reviews , The Rotten Heart of Europe: Dirty War for Europe’s Money