รีวิว What Has Government Done to Our Money? Case for the 100 Percent Gold Dollar (LvMI)

By | October 7, 2016
บัตรเงินฝาก – หากคุณเห็นแก่ตัวที่จะมีอารมณ์ขันอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณสามารถลงทุนเงินของคุณในตั๋วเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงเงินในขณะใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดยืนยันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกพิพากษาลงโทษถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นล็อคในงวด

แม้จะมีสิ่งที่หลายคนลงบัญชีว่าการรวมเงินกู้เด็กนักเรียนไม่ต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่วิทยาลัย ในความเป็นจริงมีคุณประโยชน์มากมายที่ได้รับการสืบทอดในขณะที่คุณยังปรากฏในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักเรียนขณะที่อยู่ในสถานที่เรียนสามารถดึงลงหนี้ก่อนที่คุณจะริเริ่มในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงต้นตออรรถประโยชน์จากการควบรวมการงานของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานที่เรียนคือการที่คุณสามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติงอกงามอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่รักษาไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลั่นกลอนเหยื่อฤกษ์น้อยของอัตราที่ปรูดปราดของการทวีคูณอุบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกป้องเป็นเงินกู้นักเรียน
What Has Government Done to Our Money? Case for the 100 Percent Gold Dollar (LvMI) Description


The Mises Institute is pleased to present this Kindle edition of Rothbard’s most famous monetary essay — the one that has influenced two generations of economists, investors, and business professionals.

The Mises Institute has united this book with its natural complement: a detailed reform proposal for a 100 percent gold dollar. “The Case for a 100 Percent Gold Dollar” was written a decade before the last vestiges of the gold standard were abolished. Rothbard’s unique plan for making the dollar sound again still holds up. Some people have said that Rothbard tells us what is wrong with money but not what to do about it. Well, with the addition of this essay, the problem and the answer are united in a comprehensive whole.

After presenting the basics of money and banking theory, Rothbard traces the decline of the dollar from the 18th century to the present and provides lucid critiques of central banking, New Deal monetary policy, Nixonian fiat money, and fixed exchange rates. He also provides a blueprint for a return to a 100 percent reserve gold standard.

The book made huge theoretical advances. Rothbard was the first to prove that the government, and only the government, can destroy money on a mass scale, and he showed exactly how they go about this dirty deed. But just as importantly, it is beautifully written. He tells a thrilling story because he loves the subject so much.

The passion that Murray Rothbard feels for the topic comes through in the prose and transfers to the reader. Readers become excited about the subject and tell others. Students tell professors. Some, like the great Ron Paul of Texas, have even run for political office after having read it.

Rothbard shows precisely how banks create money out of thin air and how the central bank, backed by government power, allows them to get away with it. He shows how exchange rates and interest rates would work in a true free market. When it comes to describing the end of the gold standard, he is not content to describe the big trends. He names names and ferrets out all the interest groups involved.

Since Rothbard’s death, scholars have worked to assess his legacy, and many of them agree that this little book is one of his most important. Though it has sometimes been inauspiciously packaged and is surprisingly short, its argument took huge strides toward explaining that it is impossible to understand public affairs in our time without understanding money and its destruction.

To Search for Mises Institute titles, enter a keyword and LvMI (short for Ludwig von Mises Institute); e.g., Depression LvMITag What Has Government Done to Our Money? Case for the 100 Percent Gold Dollar (LvMI): What Has Government Done to Our Money? Case for the 100 Percent Gold Dollar (LvMI),เรื่อง , รีวิว , What Has Government Done to Our Money? Case for the 100 Percent Gold Dollar (LvMI)