เรื่อง Money, Banking and Financial Markets

By | July 18, 2016
บัตรเงินฝาก – หากคุณหมายที่จะสนุกสนานอัตราที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณเชี่ยวชาญลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงเงินในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นกระจ่าง ซีดีการลงทุนมีความเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องวานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดค้ำประกันบัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกลงอาญาถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลั่นกลอนในงวดMoney, Banking and Financial Markets Description

Cecchetti & Schoenholtz Money, Banking, and Financial Markets, 3rd edition offers a fresh, modern, and more student-friendly approach. Students will find the material relevant and interesting because of the book&#39s unique emphasis on the Five Core Principles, the early introduction of risk, and an integrated global perspective. By focusing on the big picture via core principles, Cecchetti & Schoenholtz teaches students the rationale for financial rules and institutional structure so that even when the financial system evolves, students’ knowledge will not be out of date.The worldwide financial crisis of 2007โ€2009 was the most severe since that of the 1930s, and the recession that followed was the most widespread and costly since the Great Depression. Around the world, it cost tens of millions of workers their jobs. In the United States, millions of families lost their homes and their wealth. To stem the crisis, governments and central banks took aggressive and, in many ways, unprecedented actions. As a result, change will be sweeping through the world of banking and financial markets for years to come. Just as the crisis is transforming the financial system and government policy, it is transforming the study of money and banking. Against this background, students who memorize the operational details of today&#39s financial system are investing in a shortโ€lived asset. Cecchetti & Schoenholtz Money, Banking, and Financial Markets, 3e focuses on the basic functions served by the financial system while deemphasizing its current structure and rules. Learning the economic rationale behind current financial tools, rules, and structures is much more valuable than concentrating on the tools, rules, and structures themselves. Students will gain the ability to understand and evaluate whatever financial innovations and developments they confront.

Tag Money, Banking and Financial Markets: Money, Banking and Financial Markets,แนะนำ , Reviews , Money, Banking and Financial Markets