เรื่อง The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System

By | June 29, 2016
การควบรวมกิจการเงินกู้นิสิต ปัจจุบัน มันเป็นความจริงว่าเกือบกึ่งหนึ่งของนิสิตทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้นักศึกษา หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 เน้นไปที่ นั่นหมายความว่าพลเมืองทั้งหมดของคนคนหนุ่มสาวที่มีหนี้ที่เร่าร้อนและสิกขาเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่วิทยาคารเงินเชื่อผลดี การรวมหนี้เงินกู้นักศึกษาของคุณศักยทำมากกว่าเพียงแค่การดึงลงหนี้ระยะยาวของคุณ ข้อพิสูจน์ก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณต่อเติมคะแนนเงินเชื่อของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะกรุณาให้คุณซื้อรถที่เหนือกว่าจัดหามาการบ้านที่คุณอยากหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ต่ำกว่า แต่กลยุทธ์ที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถลุ้นให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณหรือไม่ พินิจบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดเกรดเครดิตรายงานอุบายที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ หุ้นส่วน มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถและหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินงานเป็นเงินกู้นักเรียนกองทุนรวม – คำตอบที่หนักแน่นที่สุดที่จะ “ฉันจะมอบให้เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี เงินทุนรวมเปิดช่องให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะเช่าพระหุ้นของความหลากหลายของ บริษัท มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่ทำงานเงินลงทุนในใบถือหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ด้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะอธิบายไปซื้อความนาเนกของหุ้นดังนั้นหากหุ้นมีความสามารถต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียดุลยภาพ เงินลงทุนเดิมในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะผูกพันที่จะแบกภาระค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าจับจ่ายเนื่องด้วยการบริหารสมุดบัญชีของคุณ


The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System Description

“The next financial collapse will resemble nothing in history. . . . Deciding upon the best course to follow will require comprehending a minefield of risks, while poised at a crossroads, pondering the death of the dollar.”
The international monetary system has collapsed three times in the past hundred years, in 1914, 1939, and 1971. Each collapse was followed by a period of tumult: war, civil unrest, or significant damage to the stability of the global economy. Now James Rickards, the acclaimed author of Currency Wars, shows why another collapse is rapidly approaching—and why this time, nothing less than the institution of money itself is at risk.
The American dollar has been the global reserve currency since the end of the Second World War. If the dollar fails, the entire international monetary system will fail with it. No other currency has the deep, liquid pools of assets needed to do the job.
Optimists have always said, in essence, that there’s nothing to worry about—that confidence in the dollar will never truly be shaken, no matter how high our national debt or how dysfunctional our government. But in the last few years, the risks have become too big to ignore. While Washington is gridlocked and unable to make progress on our long-term problems, our biggest economic competitors—China, Russia, and the oilproducing nations of the Middle East—are doing everything possible to end U.S. monetary hegemony. The potential results: Financial warfare. Deflation. Hyperinflation. Market collapse. Chaos.
Rickards offers a bracing analysis of these and other threats to the dollar. The fundamental problem is that money and wealth have become more and more detached. Money is transitory and ephemeral, and it may soon be worthless if central bankers and politicians continue on their current path. But true wealth is permanent and tangible, and it has real value worldwide.

The author shows how everyday citizens who save and invest have become guinea pigs in the central bankers’ laboratory. The world’s major financial players—national governments, big banks, multilateral institutions—will always muddle through by patching together new rules of the
game. The real victims of the next crisis will be small investors who assumed that what worked for decades will keep working.
Fortunately, it’s not too late to prepare for the coming death of money. Rickards explains the power of converting unreliable money into real wealth: gold, land, fine art, and other long-term stores of value. As he writes: “The coming collapse of the dollar and the international monetary system is entirely foreseeable. . . . Only nations and individuals who make provision today will survive the maelstrom to come.”

Product Tag The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System: The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System,Review , แนะนำ , The Death of Money: The Coming Collapse of the International Monetary System