เรื่อง The General Theory of Employment Interest and Money –

By | October 31, 2016
แม้จะมีสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าการรวมเงินกู้ผู้เรียนไม่ต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่สถาบันอุดมศึกษา ในความเป็นจริงมีกำไรมากมายที่ได้รับการทำให้ตลอดในขณะที่คุณยังปรากฏในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักเรียนขณะที่อยู่ในสถานที่เรียนสามารถลดหนี้ก่อนที่คุณจะเปิดม่านในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นคุณประโยชน์จากการควบรวมกิจการของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานที่เรียนคือการที่คุณสามารถหลีกการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติเพิ่มอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ระแวดระวังไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและใส่กลอนเหยื่อโฉลกน้อยของอัตราที่ด่วนของการพัฒนาโบนัสสามารถชี้แจงเป็นเรื่องโดยปกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด คำถามเดียวก็คือว่าในการระวังลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินหลังจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความล่าช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะหนีไปหุ้น – นี่คือมาตาของเงินให้ทุนบรรดาในในระหว่างที่คุณลงทุนเงินของคุณสำหรับหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่ผิดแผกกันตามราคาของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการรับประกันว่าคุณจะจัดหามาเงินคืนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีงวดในการได้รับผลประโยชน์มากถ้าหุ้นทำหน้าที่ยิ่ง การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน หุ้นส่วน และ ups และดาวน์ในการวางตัวหุ้นโดยตรงจะส่งผลกระทบกระเทือนต่อการลงทุนของคุณ เพราะเช่นนั้นหากคุณจริงๆขวนขวายในการตอบปัญหาที่ว่า “ฉันจะสละให้เงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันขันต่อของคุณในใบถือหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดยิ่งใหญ่


The General Theory of Employment Interest and Money – Description

This book was first published following the Great Depression in the US and it is considered to be a revolutionary change in economic thought, often referred to as the Keynesian Revolution, questioning the concept that a market economy tends naturally to restore itself to full employment on its own. A necessary read for anyone interested in economic theory.

Product Tag The General Theory of Employment Interest and Money –: The General Theory of Employment Interest and Money -,เรื่อง , แนะนำ , The General Theory of Employment Interest and Money –