แนะนำ “Money is the True Friend”: Economic Practice, Morality and Trust among the Iganga Maize Traders in Uganda (Anthropology and Development)

By | October 23, 2017
การลงทุนมาเรียบร้อยกับพิษภัยของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีสิ่งไรอย่างที่สามารถให้คุณห่างจากการลุเจตนารมณ์ทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการรัดเข็มขัดที่ดีหรือมีปถพีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงสมัยที่คุณอย่างเคร่งครัดดูเค้าเงื่อนการลงทุนแยกให้คุณ บางส่วนของโอกาสการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถตรวจงานมีดังนี้:

สินเชื่อรวม – ข้อมูล มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่วิทยาลัยมีแนวโน้มที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ยืม นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปียืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยปันออกสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายของคุณ เมื่อหมดด้วยกันได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะเขียมเงินผ่านการควบรวมกิจการกู้ยืมเพื่อการเรียน ในการรวมเงินกู้นักศึกษาคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินครบทวิคุณจะมีการชะล้างเงินที่ต่ำกว่าหลังจากที่คุณได้รวมเงินให้สินเชื่อของนักเรียน เมื่อโควตาของสำนักงานการสาธยายคะแนนเครดิตของคุณที่พวกเขากำลังคลำที่ชำระเงินรายเดือนขั้นต่ำ แทนที่ จะต้องปรับปรุงเงินหลายต่อเดือนเพราะด้วยนักศึกษากู้ยืมของคุณคุณต้องชำระเงินที่น้อยกว่าผลรวมของการชำระเงินของอายุที่ ซ้ำรวมจะช่วยให้แต้มของคุณเงินโบนัสสามารถเสนอเป็นเรื่องโดยทั่วไปที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด อุปสรรคเดียวก็คือว่าในการอภิบาลลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินสืบมา ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความโอ้เอ้ในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะลบเลือน“Money is the True Friend”: Economic Practice, Morality and Trust among the Iganga Maize Traders in Uganda (Anthropology and Development) Description

The Ugandan economy was once solidly based on the export of cash crops such as coffee and cotton. The economic crisis and the civil war in the 1970s and 1980s however profoundly changed the agricultural economy, and marketing of traditional cash crops was replaced by marketing of commercialized food crops. “Money is the true friend” deals with the emergence of de-regulated food markets for maize in Eastern Uganda. The focus is not marketing as such, but rather a new social and economic field for local traders demarcated by the involvement in three maize markets: the relief market, the Kenyan market and the domestic market. The central problem illuminated in the book is the relationship between the liberalization of food marketing and the development of a new social and cultural practice – a morality – for trading which is both shaped by and shapes the marketing opportunities for the participating traders.


Tag “Money is the True Friend”: Economic Practice, Morality and Trust among the Iganga Maize Traders in Uganda (Anthropology and Development): “Money is the True Friend”: Economic Practice, Morality and Trust among the Iganga Maize Traders in Uganda (Anthropology and Development),Reviews , เรื่อง , “Money is the True Friend”: Economic Practice, Morality and Trust among the Iganga Maize Traders in Uganda (Anthropology and Development)