Review 100% Money: Designed to keep checking banks 100% liquid; to prevent inflation and deflation; largely to cure or prevent depression; and to wipe out much of the National Debt

By | December 18, 2016
การควบรวมกิจการเงินกู้นิสิต ปัจจุบันนี้ มันเป็นเรื่องจริงว่าเกือบอรรธของนักเรียนทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้เงินกู้นักศึกษา หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 เน้นไปที่ นั่นคือสามัญชนทั้งหมดของคนคนหนุ่มคนสาวที่มีหนี้ที่โคม่าและการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่สถานที่เรียนเช่นเดียวกับสิ่งให้มั่นใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนเรียนจบก่อนที่คุณจะทำงานสำหรับสภาพการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีจำนวนมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปเบื้องหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะหาได้การควักกระเป๋าแม้จะเป็นผลที่ดี จริงๆ แล้วมันอาจจะแปลกกันในการจ่ายเงินให้กู้ของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเงินโบนัสสามารถบรรยายเป็นเรื่องโดยปกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการจ่ายเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมเดียวก็คือว่าในการทรงลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อไป ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความชักช้าในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะตกหล่นการลงทุนมากับกับผลร้ายของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับการเสี่ยงนั้นมีเช่นไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลห่างจากการถึงเส้นชัยทางการเงินของคุณ หากคุณมีการออมอดที่ดีหรือมีเกษตรเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงยุคที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังดูลู่ทางการลงทุนหนีให้คุณ บางส่วนของช่องทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาจริงเอาจังสามารถตรวจสอบมีดังนี้:


100% Money: Designed to keep checking banks 100% liquid; to prevent inflation and deflation; largely to cure or prevent depression; and to wipe out much of the National Debt Description

“We have a monetary system under which our circulating medium is a by-product of private debt. The time when nobody wants to go into debt is the very time when we most need money..” “The essence of the 100% plan is to make money independent of loans; that is, to divorce the process of creating and destroying money from the business of banking… ending the chronic inflations and deflations which have ever been the great economic curse of mankind and which have sprung largely from [private commercial] banking.” “The 100% system is, theoretically, entirely independent of any particular monetary policy. It need not be combined with a stabilization policy any more than with a deflation or inflation policy.”“The Federal Reserve System was supposed, among other things, to rescue the Government from such banker control. This was an aspiration of President Wilson’s. It was for that reason that the Federal Reserve notes were called “Obligations of the United States.” But actually this was merely a phrase and little more than a nominal concession to Mr. Bryan, the Secretary of State, in order to gain his support. These notes give the United States no advantage — on the contrary, they only impose a contingent liability. As the scheme now works out, the Federal Serve Banks have virtually swapped their non-interest-bearing Federal Reserve notes (and other Federal Reserve credit) for United States Government bonds. What is needed is virtually to swap back.”

Product Tag 100% Money: Designed to keep checking banks 100% liquid; to prevent inflation and deflation; largely to cure or prevent depression; and to wipe out much of the National Debt: 100% Money: Designed to keep checking banks 100% liquid; to prevent inflation and deflation; largely to cure or prevent depression; and to wipe out much of the National Debt,รีวิว , Reviews , 100% Money: Designed to keep checking banks 100% liquid; to prevent inflation and deflation; largely to cure or prevent depression; and to wipe out much of the National Debt