Review The Banking Swindle: Money Creation and the State

By | October 24, 2016
การรวมเงินกู้ยืมของเด็กนักเรียนเป็นปัญหาให้นิสิตจำนวนมากและผู้สำเร็จการศึกษา ข้อพิสูจน์ก็คือ แต่เงินกู้รวมสมรรถช่วยให้คุณถนอมเงินมาก นอกจากนี้ คุณสามารถปฏิรูปหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่ปลดเกษียณของคุณ สิ่งที่ทุเลาการรวมเงินกู้ยืมให้นักเรียนทีแรกต่อไปงัดรายการที่มีแต้มต่ำสุดจะอยู่โดยปกติ ตลอดชีวิตของเด็กนักเรียนของเขาซึ่งจะเข้มขึ้นจนถึงวันที่ 8 เงินให้กู้แก่จ่ายเพราะการศึกษาของพวกเขา แต่ละเหล่านี้จะบ่งชี้เป็นบัญ​​ชีที่แยกต่างหากมีการจ่ายดอกเบี้ยของตัวเองและเงินต้น โดยรวมคุณปิดบัญชีไปหนึ่งบัญชี ดังนั้นแทนที่จะ 8 บัญชีเปิดคุณมีหนึ่ง อำนาจอันชอบธรรมนี้จะไม่ช่วยให้คุณมีคุณสมบัติเงินปันผลสามารถมุ่งเสนอเป็นเรื่องปรกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด คำถามเดียวก็คือว่าในการแก้โรคลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความสายในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะลับเอกสารถือหุ้น – นี่คือมาตุรงค์ของเงินให้ทุนหมดในขณะคุณลงทุนเงินของคุณเกี่ยวกับหุ้นที่มีการเสี่ยงสูงที่แตกต่างกันตามราคาของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการรับรองว่าคุณจะได้มาเงินกลับของคุณไม่เป็น แต่ยังมีฤกษ์ในการหาได้ผลได้มากถ้าหุ้นลงมือยิ่ง การลงทุนในหุ้นก็เป็นคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน หุ้นส่วน และ ups และดาวน์ในการวางตนหุ้นโดยตรงจะส่งผลพวงต่อการลงทุนของคุณ เพราะฉะนี้หากคุณจริงๆเร่งรีบในการพิสัชที่ว่า “ฉันจะเอื้ออำนวยเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันของคุณในใบหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดยิ่งใหญ่


The Banking Swindle: Money Creation and the State Description

The Banking Swindle is not an economic textbook filled with technical jargon that only serves to obscure important issues. Rather, this is a book intended to explain in a straight-forward manner the way private banking interests – which have no loyalty to anything other than to greed – create credit and money as profit-making commodities which has driven individuals, businesses and entire states to ruin through debt.

As importantly, The Banking Swindle examines the many communities and states that have rejected the fraudulent banking system, and sometimes had to fight to do so, and brought prosperity where there was destitution, by taking issuing money and credit for their legitimate purpose: as mere tokens for the exchange of goods and work, debt-free.

The Banking Swindle is unique also in regard to its coming from the ‘Right’, and redefining the ‘Right’ with precision, after decades of having been misinterpreted by both the Left and Classical Liberals as being synonymous, especially in the English-speaking world, with Free Market Capitalism, which it is not, and never has been. Indeed, as The Banking Swindle shows, drawing on such thinkers as Oswald Spengler from the Right, and Karl Marx himself from the Left, Free Market Capitalism is subversive and anti-conservative. The Banking Swindle shows that historically it has been the Right that has fought Usury, that it was Rightist parties that offered clear policies on overthrowing the power of the bankers. The Right has largely forgotten this background, at the very time when policies are needed to address the world’s Number One issue: Debt.

Product Tag The Banking Swindle: Money Creation and the State: The Banking Swindle: Money Creation and the State,แนะนำ , Reviews , The Banking Swindle: Money Creation and the State