Reviews Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World

By | July 9, 2016
การรวมเงินกู้ของเด็กนักเรียนคือการหลอมของเงินให้สินเชื่อนิสิตหลายคนและจะทำเพื่อรัดเข็มขัดเงินในดอกและเพื่อความปลอดภัยของการสังคายนายเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรรู้แจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับการควบรวมกิจการค้าเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวสารที่คุณมุ่งหมายในการตกลงใจเช่นเดียวกับสิ่งให้มั่นใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบการศึกษาก่อนที่คุณจะทำหน้าที่สำหรับสภาพเฉพาะของคุณ ในกรณีเป็นส่วนใหญ่ แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปวันหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะหาได้การวางเงินแม้จะเป็นผลดีที่ดี แท้ที่จริงมันอาจจะแปลกกันในการจ่ายเงินให้กู้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีเงินโบนัสสามารถเสนอเป็นเรื่องปรกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปัญหาเดียวก็คือว่าในการดูแลรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินต่อไป ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความโอ้เอ้ในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะสูญไป

Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World Description

From the bestselling, prize-winning author of HOUSE OF CARDS, a revelatory history of Goldman Sachs, the most dominant, controversial and feared investment bank in the world 
 
Goldman Sachs has always projected an image of being better than its competitors. The firm—buttressed by an aggressive and sophisticated PR machine—often boasts of “The Goldman Way,” a business model predicated on hiring the most talented people, indoctrinating them in a corporate culture of “the greater good,” and honoring the 14 Principles, the first of which is “Our clients’ interests always come first.”
 
But there is another way of viewing Goldman — a secretive money-making machine that has straddled the line between conflict-of-interest and legitimate deal-making for decades; a firm that has exerted undue influence over government since the early part of the 20th century; a workplace rife with brutal power struggles; a Wall Street titan whose clever bet against the mortgage market in 2007 — a bet not revealed to its clients — may have made the Great Recession worse.
 
The firm has also shown a remarkable ability to weather financial crises, congressional, federal and SEC investigations, and numerous lawsuits, all with its reputation and enormous profits intact.  By reading thousands of pages of government documents and conducting over 100 interviews, including those with clients, competitors, regulators, current and former Goldman employees (as well as the six living men who have run Goldman), Cohan has constructed a vivid narrative that looks behind the veil of secrecy to reveal how Goldman has become so profitable, and so powerful.
 
 
William D. Cohan is the author of the New York Times bestsellers House of Cards and The Last Tycoons, which won the 2007 FT/Goldman Sachs Business Book of the Year Award.  He writes frequently for Vanity Fair, The New York Times, The Financial Times, Fortune, The Atlantic, and the Washington Post.  A former investment banker, Cohan is a graduate of Duke University, Columbia University’s School of Journalism and Graduate School of Business.ตั๋วเงินฝาก – หากคุณมุ่งที่จะม่วนตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณสามารถลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงเงินในกาลสมัยใดเวลาหนึ่ง แต่ตำแหน่งดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นกระจ่าง ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องไหว้วานขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดต้อนรับขับสู้บัญชีเงินฝาก ผู้ลงทุนจะถูกพิพากษาลงโทษถ้าพวกเขาจ่ายเงินก่อนสิ้นลงกลอนในงวด


Tag Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World: Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World,รีวิว , Reviews , Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World