Reviews Money, Sound and Unsound (LvMI)

By | September 6, 2017
การรวมเงินยืมของนักศึกษาคือการหลอมของเงินให้สินเชื่อนิสิตหลายคนและจะทำเพื่อออมอดเงินในค่าตอบแทนและเพื่อความสะดวกของการชำระล้างเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรรู้สึกเกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจการค้าเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวสารที่คุณพึงประสงค์ในการตัดสินใจเป็นจุดท้ายที่ซ่อมแซมหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการเล่าของสาธยายที่มี บริษัท วิเคราะห์หนี้ของคุณในการต่อสู้เมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีเครดิตเจริญมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียน) หลังจากกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ดังนั้นถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นให้คำนึงที่จะช่วยให้การรวมคะแนนหน่วยกิตของคุณมองออกสิ่งที่คุณได้รับเมื่อมันมาถึงเงินก้อนให้สินเชื่อรวม มันเป็นข้อสำคัญที่จะรู้จักดีกับสิ่งที่พวกเขาจะได้สิทธิตามพระราชบัญญัติการหาความรู้ระดับอุดมศึกษา มีข้อดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดสำหรับนิสิตเงินกู้ของรัฐบาลกลางและรวมมัน โปรดตระหนักว่าผู้ให้กู้จำนวนมากมีข้อดีที่การควบรวมกิจการดีเยี่ยมเหล่านี้ที่จะให้ไป พวกเขาเป็นในข้อเท็จจริงมีที่จะทำ วินิจบางส่วนที่พบมากที่สุดการลงทุนมากับกับรุนแรงของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีสิ่งไรอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการถึงเส้นชัยทางการคลังของคุณ หากคุณมีการอดออมที่ดีหรือมีพื้นแผ่นดินเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงกาลที่คุณอย่างเอาจริงดูทางการลงทุนไขให้คุณ บางส่วนของทางเลือกการลงทุนที่คุณอย่างจริงจังสามารถตรวจตรามีดังนี้:


Money, Sound and Unsound (LvMI) Description

Ludwig von Mises said that there can never be too much of a good theory. Salerno proves it in this sweeping and nearly comprehensive book on applied Austrian monetary theory. In Money: Sound and Unsound, Salerno uses the Misesian/Rothbardian theory of money to reinterpret historical episodes, reevaluate the history of thought, closely examine Federal Reserve policy, seek out cause and effect in business cycles, provide a new understanding of war and social unrest, and clarify the relationship between the state and the central bank.

But it is not just about the past. He presents a great model for the future, too, with essays on how to tell real from fake gold standards, how to calculate the money supply and follow what the Fed is up to, and how to reform the international monetary system to keep money from the destructive hands of the state.

This book might be considered an intermediate text on the topic. If you have read Menger, Rothbard, Mises, or Hayek on the topic of money and you want to know what is next, this book is your answer. Joseph Salerno is the master of the subject, and he demonstrates absolute virtuosity in these pages.

Salerno’s yardstick concerns the soundness of money. He is speaking of a subject too rarely raised: the quality of the money itself. Money originated as a commodity out of market exchange. The further the government and central bank drive money from its original soundness — toward a paper money, and finally toward digits that government can manufacture out of nothing — the less sound the money becomes, and the more instability, inflation, false signaling, and economic chaos results.

As Salerno makes clear, money is either absolutely sound (meaning, part of the market order) or it is headed on that slide toward destruction.

To search for Mises Institute titles, enter a keyword and LvMI (short for Ludwig von Mises Institute); e.g., Depression LvMI

Product Tag Money, Sound and Unsound (LvMI): Money, Sound and Unsound (LvMI),เรื่อง , แนะนำ , Money, Sound and Unsound (LvMI)