Reviews The Money Book for the Young, Fabulous & Broke

By | March 9, 2017
กองทุนรวม – คำตอบที่เสถียรที่สุดที่จะ “ฉันจะแจกเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี ทุนรอนรวมเปิดโอกาสให้คุณสระว่ายน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะจับจ่ายหุ้นของความหลากของ กองกลาง มีผู้สั่งการกองทุนรวมที่รับมือเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแจกจ่ายไปซื้อความนานาประการของหุ้นฉะนั้นหากหุ้นมีพลังต่ำแล้วคนอื่น ๆ เสียสมดุลยภาพ เงินลงทุนตอนต้นๆในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะฝักใฝ่ที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้สั่งการกองทุนรวมค่าจับจ่ายเพราะว่าการปกครองโพยของคุณ


The Money Book for the Young, Fabulous & Broke Description

Be sure to catch Suze Orman’s latest PBS special based on The Money Book for the Young, Fabulous & Broke, which will air the weekend of March 4th on stations across the country. Check your local listings for airtimes.The Money Book for the Young, Fabulous & Broke is financial expert Suze Orman’s answer to a generation’s cry for help. They’re called “Generation Debt” and “Generation Broke” by the media — people in their twenties and thirties who graduate college with a mountain of student loan debt and are stuck with one of the weakest job markets in recent history. The goals of their parents’ generation — buy a house, support a family, send kids to college, retire in style — seem absurdly, depressingly out of reach. They live off their credit cards, may or may not have health insurance, and come up so far short at the end of the month that the idea of saving money is a joke. This generation has it tough, without a doubt, but they’re also painfully aware of the urgent need to take matters into their own hands.The Money Book was written to address the specific financial reality that faces young people today and offers a set of real, not impossible solutions to the problems at hand and the problems ahead. Concisely, pragmatically, and without a whiff of condescension, Suze Orman tells her young, fabulous & broke readers precisely what actions to take and why. Throughout these pages, there are icons that direct readers to a special YF&B domain on Suze’s website that offers more specialized information, forms, and interactive tools that further customize the information in the book. Her advice at times bucks conventional wisdom (did she just say use your credit card?) and may even seem counter-intuitive (pay into a retirement fund even though your credit card debt is killing you?), but it’s her honesty, understanding, and uncanny ability to anticipate the needs of her readers that has made her the most trusted financial expert of her day.Over the course of ten chapters that can be consulted methodically, step-by-step or on a strictly need-to-know basis, Suze takes the reader past broke to a secure place where they’ll never have to worry about revisiting broke again. And she begins the journey with a bit of overwhelmingly good news (yes, there really is good news): Young people have the greatest asset of all on their side — time.

สินเชื่อรวม – ข่าวคราว มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่พิทยาลัยมีความเอนเอียงที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปียืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยจับจ่ายใช้สอยสำหรับค่าเรียนและค่าใช้จ่ายของคุณ เมื่อเต็มอกได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะกระเหม็ดกระแหม่เงินผ่านการควบรวมการงานกู้ยืมเพื่อการเรียนรู้ ในการรวมเงินกู้ผู้เรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินถ้วนเป็นจุดหลังสุดที่เจริญหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการบรรยายของชี้แจงที่มี กองกลาง สืบสวนหนี้ของคุณในการตรวจสอบเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความไว้วางใจมากขึ้นมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียน) หลังจากกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ฉะนั้นถ้าไม่มีสาเหตุอย่างอื่นให้ไตร่ตรองที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความไว้วางใจของคุณแนวทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กองกลาง มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนต้นตระกูลหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกปักรักษาเป็นเงินกู้นักเรียนProduct Tag The Money Book for the Young, Fabulous & Broke: The Money Book for the Young, Fabulous & Broke,Review , แนะนำ , The Money Book for the Young, Fabulous & Broke