Reviews The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power

By | September 30, 2016
การควบรวมกิจการเงินกู้นักศึกษา สมัยนี้ มันเป็นข้อเท็จจริงว่าเกือบเศษหนึ่งส่วนสองของนักศึกษาทุกคนเรียนจบที่มีระดับของหนี้สินเงินกู้เด็กนักเรียน หนี้เฉลี่ยของ $ 20,000 มุ่งเน้นไปที่ นั่นคือสามัญชนทั้งหมดของคนวัยรุ่นที่มีหนี้ที่ถึงพริกถึงขิงและการเล่าเรียนเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับมัน ส่วนใหญ่ไม่ทราบ แต่ความจริงก็คือว่าหลายนักเรียนเหล่านี้จะได้พบกับการรวมเงินให้กู้ยืมและที่วิทยาคารเครดิตผล การรวมหนี้เงินกู้ผู้เรียนของคุณสมรรถทำมากกว่าเพียงแค่การดึงลงหนี้ระยะยาวของคุณ เท็จจริงก็คือว่าการควบรวมกิจการจะช่วยให้คุณทดแต้มความไว้วางใจของคุณในระหว่างการกู้ยืมเงิน นี้ในการเปิดจะเอาใจช่วยให้คุณจับจ่ายรถที่เป็นต่อได้การบ้านที่คุณตั้งใจหรือจบลงด้วยบัตรเครดิตอัตราที่ ต่ำ แต่กลยุทธ์ที่สามารถเงินกู้รวมหนี้นักเรียนสามารถลุ้นให้คุณเพิ่มเครดิตของคุณใช่ไหม ทบทวนบางส่วนของมาตรการที่ใช้โดยสถาบันจัดชั้นเครดิตแจกแจงเงินปันผลสามารถบรรยายเป็นเรื่องเป็นประจำที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการวางเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ปมเดียวก็คือว่าในการบรรเทาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินจากนั้น ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความงุ่มง่ามในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะจากไปตั๋วเงินฝาก – หากคุณอยากได้ที่จะครึกครื้นตำแหน่งที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินของคุณแล้วคุณอาจจะลงทุนเงินของคุณในบัตรเงินฝาก เงินที่จะต้องมีการลงเงินในช่วงใดเวลาหนึ่ง แต่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอย่างเห็นชัด ซีดีการลงทุนมีการเสี่ยงต่ำและนักลงทุนจะต้องฝากขั้นต่ำ $ 500 เพื่อเปิดยืนยันบัญชีเงินฝาก นักลงทุนจะถูกเอาโทษถ้าพวกเขาเบิกเงินก่อนสิ้นใส่กลอนในงวด


The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power Description

Deemed “the best history of oil ever written” by Business Week and with more than 300,000 copies in print, Daniel Yergin’s Pulitzer Prize–winning account of the global pursuit of oil, money, and power has been extensively updated to address the current energy crisis.

Product Tag The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power: The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power,Review , เรื่อง , The Prize: The Epic Quest for Oil, Money & Power