Reviews Unleashing the Soul of Money

By | September 27, 2016
การลงทุนมาพร้อมกันกับผลร้ายของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีไหนอย่างที่สามารถให้คุณไกลห่างจากการบรรลุแนวทางทางการคลังของคุณ หากคุณมีการอดออมที่ดีหรือมีธาตรีเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงสมัยที่คุณอย่างเคร่งครัดดูวิธีเลือกการลงทุนแซะให้คุณ บางส่วนของช่องทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถสืบสวนมีดังนี้:

การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนเป็นปัญหาให้นักศึกษาส่วนใหญ่และบัณฑิต สัจธรรมก็คือ แต่เงินกู้รวมสามารถช่วยให้คุณออมเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถจ่ายหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้พิทยาลัยปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณอายุของคุณ สิ่งที่เบาลงการรวมเงินกู้ยืมให้นักศึกษาเช่นเดียวกับสิ่งให้มั่นใจว่าการรวมหนี้เงินกู้นักเรียนจบการศึกษาก่อนที่คุณจะกระทำสำหรับสภาวการณ์เฉพาะของคุณ ในกรณีส่วนมาก แต่เป็นฐานทางการเงินที่ดีและก้าวไปด้านหน้า Lightening หนี้ของคุณก่อนที่เขาจะได้การควักกระเป๋าแม้จะเป็นผลที่ดี ความจริงมันอาจจะต่างกันในการจ่ายเงินให้ยืมของพวกเขาออกใน 10 ปีหรือ 30 ปีแผนการที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อแนะนำของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกครองเป็นเงินกู้นักเรียน
Unleashing the Soul of Money Description


Imagine feeling completely at peace about your money’whether you’re earning it, spending it, saving it, or using it to help others. On Unleashing the Soul of Money, world-renowned fund-raiser and ?money mentor? Lynne Twist shares from her thirty years of global research into happiness and money to reveal a surprising truth: that the size of your paycheck has little to do with fulfillment’and everything to do with getting your money aligned with your deepest commitments, values, and desires. In this workshop, listeners uncover the insights about their own relationship with money, and learn how make the transformation to a life of sufficiency, contentment, and benefit to others in the world.Tag Unleashing the Soul of Money: Unleashing the Soul of Money,Review , แนะนำ , Unleashing the Soul of Money